Nifirħu lil …

Posted on Updated on

Kav. Wally Terribile

Is-Soċjeta’ Mużikali Santa Margerita tifraħ lill-president tagħha l-Kav. Wally Terribile fl-okkażjoni tal-investitura tiegħu bħala Kavallier tal-Ordni tas-Santu Sepulkru ta’ Ġerusalem. L-investitura saret mill-Eminenza tiegħu l-Granmastru Kardinal Edwin Frederick O’Brien, nhar is-Sibt 23 ta’ Settembru 2017, fil-kon-katidral ta’ San Ġwann, il-belt Valletta. Awguri!

Advertisements

Serata ta’ Rikonoxximent

Posted on Updated on

Ta’ kull sena, s-Soċjeta’ torganizza serata li fiha l-aljievi jdoqqu biċċa mużika quddiem udjenza żgħira magħmula mill-familjari tagħhom. Għal xi wħud, din tkun l-ewwel darba li jkunu telgħu waħedhom fuq palk u wrew x’jafu jdoqqu u għalhekk ma jistax jonqos li jkunu xi ftit eċċitati u forsi anke beżgħana. Pero’ biż-żmien, din il-biza’ tingħeleb u l-eċċitament jitrażżan u dawn it-tfal u żgħażagħ jitgħallmu kif jiffaċċjaw udjenza.

This slideshow requires JavaScript.

Waqt din l-istess serata ngħata wkoll id-Dr Charles Gauci Award, li jikkonsisti f’sitt premjijiet fi flus li jingħataw lill-aħjar tliet aljievi mis-sezzjoni tal-qasba u minn dik tar-ram. Ir-rebbieħa din is-sena kienu:

Sezzjoni tal-Qasba

  1. Amy Mizzi
  2. Thomas William Scerri
  3. Katya Muscat

Sezzjoni tar-Ram

  1. Margherita Muscat
  2. Katya Mifsud
  3. Marshaun Cauchi

Nifirħu lil dawn l-aljievi talli mpenjaw rwieħhom fl-istudji tal-istrument tagħhom u nħeġġu lilhom u lil sħabhom sabiex ikomplu sejrin hekk. Inħeġġu lil tfal u żgħażagħ oħrajn li tinteressahom il-mużika sabiex jiġu jitgħallmu strument mal-banda tagħna. Is-surmastrijiet tagħna, Noel Curmi u Jason Camilleri jieħdu interess personali fl-aljievi tagħna u jgħinuhom biex jimxu ‘l quddiem.

Mis-sena d-dieħla, id-Dr Charles Gauci Award ser jiġi estiż sabiex dawk l-aljievi u anke bandisti tagħna li jixtiequ jkomplu jistudjaw u jagħtu xi eżamijiet tal-mużika, aħna nirrifondu l-ispejjeż tal-eżami ġaladarba jgħaddu mill-istess eżami. Dan qed nagħmluh sabiex inkomplu ntejbu l-livell tal-bandisti taghna. Min ikun interessat nitobuh sabiex jitkellem ma’ xi wieħed mis-surmastrijiet jew ma’ xi membru tal-kumitat.

F’din is-serata jitħabbar ukoll il-bandist tas-sena, rikonoxximent li jingħata lil bandist jew bandista li jkunu wrew impenn aktar minn oħrajn lejn il-banda tagħna. Din is-sena dan il-premju ngħata lil Noel Muscat li barra li jimpenja ruħu bħala bandist, jagħti kontribut kbir fix-xogħol li jkun hemm bżonn li jsir fil-każin. Nifirħulu!

Ikla tal-Milied / Christmas Dinner

Posted on

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru 2016 nżammet l-ikla tal-Milied tas-Soċjeta’ tagħna, attivita’ annwali li fiha numru sabiħ ta’ Sannatin kif ukoll oħrajn li għalkemm ma joqogħdux f’raħalna jissapportjaw l-banda tagħna, ningħaqdu flimkien sabiex nieklu u nixorbu u nawguraw il-festi t-tajba lil xulxin. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li attendew kif ukoll lil dawk li offrewlna hampers, vouchers u rigali oħra li tellajna fost dawk preżenti.

Tifkiriet tal-Festa 2016

Posted on

This slideshow requires JavaScript.